آموزش نظارت, آموزش نظارت سفت کاری

کنترل اجرای دیوار چینی

نظارت بر اجرای دیوارچینی

ضخامت دیوارهای داخلی

مطابق تصویر زیر، ضخامت تمام شده ی دیوارهای داخلی (دیوار سفالی 10 سانتیمتری دو رو اندود با گچ و خاک و گچ پرداختی به ضخامت 1 سانتی متری) مطابق مبحث 18 مقررات ملی ساختمان باید 12 سانتی متر باشد.

شکل1) ضخامت دیوار 10 سانتی متری

مطابق تصویر زیر، ضخامت تمام شده ی دیوارهای داخلی (دیوار سفالی 15 سانتیمتری دو رو اندود با گچ و خاک و گچ پرداختی به ضخامت 3 سانتی متری) مطابق مبحث 18 مقررات ملی ساختمان باید 21 سانتی متر باشد.

ضخامت-دیوار-20-سانتیمتری

شکل2) ضخامت دیوار 10 سانتی متری

حداقل ضخامت سفت کاری در دیوارهای خارجی

  • مطابق بند 4-9-1-1 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، در دیوارهای آجری و بلوک سفالی خارجی و مشترک غیر مسلح، باید ضخامت حداقل سفت کاری در این دیوارها به میزان 0/20 متر رعایت شود.

شکل3) حداقل ضخامت سفت کاری در دیوارهای خارجی

الزام به عایق بندی دیوارهای خارجی و مشترک در مبحث نوزدهم

جداره خارجی تمامی ساختمان ها و جداره مشترک واحدهای تصرف با فضای کنترل نشده باید مطابق مبحث 19 مقررات ملی، 2 جداره و عایق بندی حرارتی باشند.

عایقکاری-دیوارها

شکل4) عایق بندی دیوارهای خارجی 

عایق-بندی-حرارتی-دیوار-

شکل5) عایق بندی حرارتی دیوار مجاور فضای خارج ساختمان با پشم سنگ

عایق بندی مناسب دیوارهای خارجی

مطابق تصویر زیر استفاده از یونولیت عملا هیچ اثری در عایق کاری حرارتی ندارد. در دیوارهای خارجی حتما باید از پشم سنگ ضد رطوبت استفاده شود.

شکل6) مقایسه ی عایق بندی درست و نادرست 

مقاله ی بالا برگرفته از پکیج امپراطوری ساختمان (1) می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *