آموزش نظارت سازه

کنترل ابعاد و حدود اربعه زمین

کنترل ابعاد و حدود اربعه رزمین

🎥  مشخص نمودن چهارچوب زمین

پس از اتمام گودبرداری و دست یابی به رقوم ارتفاعی مورد نظر، نوبت به مشخص نمودن چهارچوب زمین بر اساس پلان موقعیت می باشد.

👤 کنترل ابعاد و حدود اربعه ی زمین توسط چه کسانی انجام می گیرد ؟

کنترل ابعاد و حدود اربعه ی زمین توسط مهندس ناظر معماری و یا مهندس ناظر نقشه بردار انجام می شود.

📏 ابعاد زمین با چه ابزاری یه دست می آید ؟

ابعاد زمین با استفاده از دوربین های نقشه برداری و یا تراز و متر، مطابق با نقشه ی سایت پلان بر روی زمین کنترل شود.

گذر و بر اصلاحی 

عرض گذر (خیابان) و حد اصلاحی (عقب نشینی) بر ابعاد ساختمان اولویت دارد.

کنترل مطابقت ابعاد باقی مانده در پروانه ساختمانی یک ساختمان و نقشه های مصوب

با توجه به آنچه در فیلم مشاهده می فرمایید، درجدول ابعاد موجود در جدولی در داخل پروانه ساختمانی آورده شده است که مهندس ناظر مطابقت آن ها را باید با ابعاد نقشه های مصوب کنترل نماید.

📃 وظیفه مهندس ناظر در قبال مشاهده عدم مطابقت ابعاد باقی مانده زمین در پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب چیست ؟

اگر ابعاد زمین باقیمانده کوچکتر یا بزرگتر از نقشه های معماری و پروانه ساختمانی باشد، مهندس ناظر به هیچ وجه نباید اجازه ی آرماتوربندی را به مالک بدهد و باید به مرجع صدور پروانه (شهرداری) گزارش دهد.

کنترل چهار چوب زمین در کارگاه ساختمانی

مهندسین ناظر وظیفه کنترل چهارچوب زمین در کارگاه ساختمانی را برعهده دارند.این پیاده سازی چهار نقشه ی زمین همان طور که در فیلم مشاهده می فرمایید، به این صورت که چهار طرف زمین شمشه قرار دارد و با دوربین نقشه برداری چهار گوشه زمین را مشخص کرده اند.

زمین قناس 

با توجه به اینکه این زمین دارای قناسی است و به طور کلی در زمین های قناس، طول و عرض باید از هر چهار طرف کنترل شود.

نمونه گزارش خلاف دار حدود اربعه زمین

” به اطلاع شهردار محترم می رساند مالک عملیات گودبرداری را به اتمام رسانده است و ابعاد باقیمانده زمین مطابق نقشه های مصوب معماری و پروانه ساختمانی نمی باشد و مالک تا رفع تناقض فوق اجازه ی آرماتوربندی را ندارد. “

تمامی نکات مهم نظارتی به طور کامل در پکیج امپراطوری نظارت آموزش داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *