آموزش نظارت

3 بـند مـهم کـه بایـد به قـرارداد نـظارت اضافه کنـی !

قرارداد-نظارت

اهـمیت قـرارداد نـظارت

از ارکان اساسی وظایف، تعهدات و اختیارات فیمابین مالک و مهندس ناظر، انعقاد قرارداد نظارت می باشد.

مــاده 10 قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) 

با توجه به ماده 10 قانون مدنی که مربوط به اصل آزادی قرارداد ها می باشد، مهندسین ناظر مجازند قرارداد نظارت را تا جایی که مخالف قوانین امری و نظم عمومی کشور، اخلاق حسنه، مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های مربوطه نباشد، ویرایش نمایند.

امضای همزمان قرارداد نظارت و تعهد نظارت

به مهندسین ناظر توصیه می شود، زمانی که برگ تعهد نظارت را گواهی امضای محضری می نمایند، همزمان قرارداد نظارت را با کارفرما امضا نمایند. اهمیت این موضوع از این جهت می باشد که با توجه به ماده 7 قرارداد نظارت، چنان چه حداکثر تا 2 ماه از تاریخ عقد قرارداد، کارفرما نتواند پروانه ی ساختمانی را دریافت نماید؛ قرارداد نظارت با تایید سازمان نظام مهندسی استان قابل فسخ خواهد بود و مهندس ناظر می تواند 20% حق الزحمه خود را دریافت نماید.

تــوجه!

مهندسین ناظر باید بند به بند قرارداد مذکور را مطالعه نمایند.

3 بند مهم که باید به قرارداد نظارت اضافه شود:

1- اعلام شروع به کار عملیات ساختمانی

اعلام شروع کار به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی استان پس از ثبت قرارداد مالک با مجری ذیصلاح در سازمان نظام مهندسی. (با اخذ شماره ثبت دبیرخانه)

2- ارائه برنامه زمان بندی

صاحب کار مکلف است سازنده (مجری) راملزم نماید تا مطابق بند (2-4-5) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، برنامه زمان بندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمت هایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چهارچوب وظایف (ناظرین) در محدوده کارگاه فراهم سازد.

3- ابلاغ دستورکارها و ابلاغیه ها از طریق گزارشات مرحله ای

تمامی ابلاغیه ها و دستورکارهای ناظر به صاحب کار و مجری، از طریق گزارشات مرحله ای به ایشان ابلاغ می گردد. صاحب کار موظف است ضمن مراجعه به شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک شهر، نسبت به دریافت گزارشات مرحله ای در هر بخش از کار اقدام نماید و از آن مطلع شود.

“جهت دانلود فایل Pdf و Word نمونه قرارداد نظارت اصلاح شده، روی یکی از دکمه های زیر کلیک کنید.”

تمامی نکات مهم نظارتی به طور کامل در پکیج امپراطوری نظارت آموزش داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *