آموزش اجرا

وظایف مهم مهندس مجری در صدور پایان کار

وظایف-مهم-مهندس-مجری-در-صدور-پایان-کار

4 وظیفه مهم مهندس مجری در هنگام صدور پایان کار

 در هنگام صدور پایان کار و مراجعه مالک به شهرداری درصورتی که پروانه ساختمان دارای مهندس مجری باشد، 4 مورد از مالک خواسته می شود و در صورت عدم ارائه آن توسط مالک، شهرداری می تواند از صدور پایان کار استنکاف نماید:

1) ارائه نقشه های ازبیلت (As Built)

نقشه های محاسباتی و اجرایی، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی و محوطه سازی باید توسط مهندس مجری و ناظر مربوطه و مهندس هماهنگ کننده امضا شود و در 5 سری تکثیر شود. یک نسخه از آن به مالک و در مقابل باید رسید دریافت شود. یک سری به ناظر، یک سری به هماهنگ کننده، یک سری مجری و سری آخر متعلق به شهرداری است.

2) تهیه بیمه نامه کیفیت اجرای ساختمان برای مهندس مجری

  • سازه (حداقل 10 سال – از ابتدای شروع بهره برداری)
  • نما (حداقل 5 سال – از ابتدای شروع بهره برداری)
  • عایق های رطوبتی (حداقل 5 سال – از ابتدای شروع بهره برداری)
  • تاسیسات مکانیکی و برقی و آسانسور (حداقل 3 سال – از ابتدای شروع بهره برداری)

نکته مهم: (تعریف تاریخ بهره برداری)

بهره برداری از دیدگاه مبحث دوم مقررات ملی یعنی آن که 97 درصد ریالی و فیزیکی پروژه انجام شده باشد و 3 درصد باقی مانده به نحوی نباشد که اولا با اصل استیفا (بهره برداری) مغایر باشد، ثانیا با اصل ایمنی مغایر باشد.

3) تهیه صورت جلسه تحویل موقت

4) تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

نکته بسیار مهم:

در قرارداد مجری با مالک در شرایط خصوصی یک بند ذکر و اضافه شود با این متن که تهیه نقشه های ازبیلت و بیمه نامه ی کیفیت اجرای ساختمان بر عهده مجری بوده ولی هزینه آن را باید مالک یا کارفرما پرداخت نماید.

تمامی نکات مهم اجرایی و نظارتی به طور کامل در پکیج امپراطوری نظارت آموزش داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *