آموزش نقشه خوانی

حداقل فواصل لوازم بهداشتی از دیوار یا سایر لوازم چقدر است؟

فواصل مجاز بین لوازم بهداشتی

برای استفاده بهتر از وسیله بهداشتی می بایست فاصله­ ی مناسبی بین هر کدام تا دیوارهای اطراف و همچنین وسایل بهداشتی که مجاور هم قرار دارند وجود داشته باشد. این فواصل در جدول زیر مشخص شده است:

جدول 1) حداقل فاصله بین لوازم بهداشتی و فاصله وسیله بهداشتی تا دیوارهای جانبی

حداقل فاصله روشویی با دیوار مجاور و مقابل:

حداقل فاصله روشویی از دیوار روبرو 75 سانتیمتر می باشد.

شکل1) فاصله روشویی و دیوار روبرو

حداقل فاصله محور روشویی از دیوار مجاور 45 سانتیمتر می باشد.

شکل2) فاصله روشویی از دیوار مجاور

حداقل فضای مورد نیاز برای توالت شرقی چقدر است؟

حداقل ابعاد اتاقک توالت شرقی طبق مبحث 16 مقررات ملی ساختمان 90 در 150 سانتیمتر است.

حداقل فاصله توالت شرقی با دیوار مجاور و مقابل :

حداقل فاصله توالت شرقی از دیوار روبرو 50 سانتیمتر و از دیوار پشت 25 سانتیمتر می باشد. 

شکل3) فاصله توالت شرقی از دیوار مجاور

حداقل فاصله محور سرویس شرقی از دیوار مجاور 45 سانتیمتر می باشد.

شکل4) فاصله توالت شرقی از دیوار مجاور

حداقل فضای مورد نیاز برای توالت غربی چقدر است؟

حداقل ابعاد اتاقک توالت غربی طبق مبحث 16 مقررات ملی ساختمان 90 در 150 سانتیمتر است.

حداقل فاصله توالت غربی با دیوار مجاور و مقابل:

حداقل فاصله توالت غربی برای استفاده معلولین  122 سانتیمتر و برای وقتی که افراد معلول از آن استفاده نکنند 75 سانتیمتر می باشد.

شکل5) فاصله توالت غربی از دیوار روبرو

حداقل فاصله محور سرویس غربی از دیوار مجاور 45 سانتیمتر می باشد.

شکل6) فاصله توالت غربی از دیوار مجاور و روشویی

حداقل فاصله وان از سایر لوازم بهداشتی:

حداقل فاصله محور وان یا زیر دوشی از محور سایر لوازم بهداشتی 76 سانتیمتر می باشد.

شکل7) فاصله وان از روشویی

شکل8) فاصله زیردوشی از توالت غربی

مقاله ی بالا برگرفته از کتاب نقشه خوانی 2 (تاسیسات مکانیکی و برقی) می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *