آموزش نظارت سازه

برون محوری

برون-محوری

🎥 برون محوری

طبق آنچه در فیلم مشاهده می فرمایید، آرماتورهای طولی تیر باید داخل میلگرد های ستون قرار بگیرند و قرارگیری آرماتور های طولی تیرها خارج از بعد ستون مجاز نیست.
برون محوری هر عضو خمشی نسبت به ستونی که با آن قاب تشکیل می دهد(فاصله ی محورهای هندسی دو عضو از یک دیگر ) نباید بیشتر از 1/4 عرض مقطع ستون باشد.

بند کتاب مقررات ملی 

مطابق بند 9-20-6-5-5-2 قلاب میلگرد تیرها باید در هسته ی محصور شده ی ستون ها و یا در اجزای لبه ی دیوارها مهار شده، و خم آن ها به طرف داخل ناحیه اتصال باشد.

تمامی نکات مهم نظارتی به طور کامل در پکیج امپراطوری نظارت آموزش داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *