🎁 هدیه نوید عمران به شما :

دانلود رایگان PDF

کتاب ناظر حرفه ای 1 و ۲ (ویرایش قدیم)

ناظر حرفه ای 1 :

( آموزش سازه های بتنی - پی و پی کنی - گودبرداری)

ناظر حرفه ای 2 :

( آموزش سازه های فلزی – سازه های با مصالح بنایی و سنتی – انواع سقف)

✉️ برای دریافت فایل لطفا ایمیل خود را وارد کنید!