آموزش متره و برآورد, مطالب متفرقه متره

جداول کاربردی متره و برآورد به فرمت NSP

جداول کاربردی متره و برآورد به فرمت NSP

جهت دانلود فایل جداول کاربردی متره و برآورد به فرمت NSP از طریق لینک های زیر اقدام نمایید.

فایل دانلودی شامل :

  1.  فرمت خام برآورد (فایل pdf )
  2. فرمت خام ریزمتره (فایل pdf )
  3. کیلوگرم فرمت خام ریزمتره (فایل pdf)
  4. لیستروفر آهن آلات (فایل pdf )
  5. لیستروفر میلگرد (فایل pdf )